Abstracts


 

Abstracts Oncologiedagen 2017

POSTERS

1.    Als niet alles is wat het lijkt. Verpleegkundig onderwijs in de palliatieve zorg

2.    Zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven van de hematologiepatiënt

3.    Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase, vanuit het perspectief van hun naasten: een kwalitatieve studie

4.    Is de PICC geschikt voor palliatieve continue pijnbestrijding?

5.    Tijdig inschakelen Consultteam Palliatieve Zorg bij kankerpatiënten die ongeneeslijk ziek zijn

6.    Onderzoek naar de bruikbaarheid van het Utrecht Symptoom Dagboek als e-health applicatie in hospicezorg

7.    Assessment van de sociale en spirituele dimensie door het multidisciplinaire team bij patiënten opgenomen in hospices in Nederland.

8.    Nivolumab toediening thuis

9.    Na de zorg: het bieden van nazorg door de thuiszorg

10. Veilig naar huis!; Intraveneuze chemotherapie in de thuissituatie door middel van een CADD-pomp via een cassette op een PAC bij een oncologische patiënt

11. Pilot intraveneuze chemotherapie thuis voor kinderoncologische patiënten: thuis wat thuis kan!

12. Zorg voor ouderen in de thuissituatie die poliklinisch een behandeling met chemotherapie krijgen

13. Hoe houden we oudere patiënten tijdens systemische therapie op de rit?

14. Bewegen bij kanker

15. Prehabilitatie; vergroten van fitheid van colorectale oncologiepatiënt, verminderen van post-operatieve complicaties

16. Nazorg door voorzorg

17. Effect van bewegen op kwaliteit van leven van patiënten met een prostaatcarcinoom

18. Nazorggesprekken binnen het zorgpad lymfoom door de casemanager hematologie: een onderzoeksproject

19. Allergie voor misselijkheid, voorkómen is beter..., maar hoe?

20. Uit het oog, maar niet uit het hart

21. Klinisch verpleegkundige en wetenschapper; een unieke rolcombinatie

22. Zorg voor elkaar werkt echt!

23. De Coördinator Ondersteuning: verbeterde toegang tot ondersteunende zorg

24. Zelfroosteren: een project waar de oncologieverpleegkundigen ZELF beter van worden!

25. De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden en beslisbomen

26. Klaar voor de toekomst? – De MBO & HBO-verpleegkundigen op de juiste plek

27. De VS als vaste contactpersoon, een best practice

28. Verpleegkundig Specialist & Physician Assistant; samenwerken voor optimale patiëntenzorg

29. De toekomst begint nu

30. Verpleegkunde zorg bieden aan de neuro-oncologische patiënt. Hoe bekwaam voel jij je?

31. Onverwachte overleving: problemen en ondersteunende zorgbehoeften van overlevenden van een gemetastaseerd melanoom

32. Langer leven met nsclc en WBRT, wat betekent dat voor de kwaliteit van leven

33. Ervaringen en informatiebehoeften van mannen met borstkanker en zorgprofessionals

34. De ervaringen van borstkankerpatiënten met borstoedeem ten aanzien van het dragen van een oedeemvest

35. Preventie van gewichtstoename tijdens chemotherapie bij borstkankerpatiënten

36. De ervaringen, beleving en noden van vrouwelijke partners van longkankerpatiënten

37. En wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

38. De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een Digitaal Onco Platform (DOP)

39. Geurbeleving op een oncologische afdeling

40. Music maestro. Het effect van muziektherapie op oncologische patiënten.

41. Ethiek in de dagelijkse praktijk

42. Inventarisatie AYA-vragen Erasmus MC Kanker Instituut

43. Oxaliplatin geïnduceerde perifere neuropathie (oipn) na adjuvante behandeling. Prevalentie en risicofactoren.

44. Interventies bij dyspneu in de stervensfase

45. Symptomen monitoren bij patiënten met een hersentumor: ontwikkeling van het Utrecht Symptoom Dagboek – module Gliomen

46. Kanker en seks

 

Behalve een juryprijs is er ook een publieksprijs voor de beste posters.