Algemeen


Aangeven van keuzes

Tijdens alle sessies van de Oncologiedagen worden de onderwerpen in een strak tijdschema gepresenteerd. Je kunt op de dag zelf beslissen waar je heen gaat en je kunt tussen de presentaties door wisselen van sessie. Je hoeft je dus NIET voor een (inter)actieve sessie van te voren in te schrijven. Voor deze sessies geldt: vol = vol.
Als je belangstelling hebt voor de ontbijt- en/of lunchmeetings, moet je je WEL inschrijven, omdat hiervoor slechts een beperkt en vastgesteld aantal deelnemersplaatsen beschikbaar is. Dit doe je door bij je aanmelding de gewenste ontbijt- of lunchmeeting aan te vinken.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen bepaalt wie bij deze sessies ingedeeld kunnen worden. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan je zo spoedig mogelijk aan te melden.

Niveaus

De sessies in het programma worden op verschillende niveaus gepresenteerd. Als voor een sessie een ruime mate van kennis van het onderwerp is gewenst, wordt dit aangeduid met ADV, dat wil zeggen: Advanced.

Werkvormen

Sessie/meeting: mondelinge presentaties met mogelijkheid tot het stellen van korte vragen.
Interactieve sessie: interactieve werkvorm waarbij actieve participatie van de deelnemers wordt verwacht, met een maximum van 30 deelnemers.
Posterbespreking: tijdens deze sessie wordt een aantal geselecteerde posters toegelicht en besproken.

Accreditatie

De Oncologiedagen zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en door het Verpleegkundig Specialisten Register voor 6 punten op dinsdag en voor 5 punten op woensdag. De ontbijtmeetings zijn door hen voor 2 punten, de lunchmeetings voor 1 en de avondsymposia voor 3 punten geaccrediteerd. Een bewijs van deelname wordt alleen op verzoek via e-mail na de Oncologiedagen naar je toegestuurd. Indien je geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister, worden de punten automatisch bijgeschreven. Dit gebeurt aan de hand van je BIG-registratienummer of je relatienummer van het Kwaliteitsregister, geef die dus door bij aanmelding.