Award


Uitreiking Posterprijzen en V&VN Award of Excelence Oncology Nursing

Aan het eind van de Oncologiedagen, tijdens de afsluitende receptie in de Expositiefoyer, worden elk jaar prijzen uitgereikt.

Posterprijzen

Elk jaar vind je in de expositie een fraaie posterpresentatie van verpleegkundige onderzoeken en verbeterprojecten uit het hele land. Hier kan je je laten inspireren om zelf tot verbeteringen in de eigen zorgpraktijk te komen. In 2016 heeft de vakjury de poster van Erlinde de Graaf en collega: 'Hoe ervaren patiënten met een buismaagreconstructie kleinschalig lotgenotencontact?' gekozen als beste.

Erlinde de Graaf ontvangt de juryprijs van voorzitter Ingrid de Graaf

De winnaars van de publieksprijs van 2016 waren Rixt Bode en collega's: 'Jongeren en jongvolwassenen met kanker: de AYA in beeld'. 

Rixt Bode ontvangt de juryprijs voor haar poster, naast haar Rosemarie Jansen

Award

Tijdens Oncologiedagen 2016 is de Award of Excellence Oncology Nursing uitgereikt aan Carlo Schippers, verpleegkundig specialist werkzaam bij het UMC Utrecht Cancer Center. De prijs bestaat uit een aandenken met oorkonde en een geldbedrag van € 1500,-. Dit geldbedrag dient besteed te worden aan bevordering van de deskundigheid van de oncologieverpleegkunde en/of patiëntenzorg in de breedste zin van het woord.

De jury kwam tot haar keuze omdat Carlo, onder andere, een krachtige ontwikkelaar is en daarbij de patiënt ziet als een onderdeel van het team. Dit komt mede tot uiting in het voortgaande ontwikkelen van een zorgpad ten behoeve van maag- en slokdarmchirurgie. 

Carlo Schippers blij verrast met zijn award!

 

Oeuvreprijs

Aan Erik van Muilekom werd in 2016 in de plenaire sessie de Oeuvre Award Of Excellence in Oncology Nursing uitgereikt, voor zijn inzet voor de oncologieverpleging in Nederland en Europa. Heb jij een collega van wie je vindt dat zij of hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt en die je wilt voordragen voor de Award of Excellence Oncology Nursing 2017, kijk dan hier wat je daarvoor moet doen 

Erik van Muilekom ontvangt de oevreprijs uit handen van vicevoorzitter van de V&VN Marlies Peters