Ontbijtmeeting 2. DNA-mutaties bij niet-kleincellige longkanker; nieuwe inzichten voor diagnostiek en behandeling


Roel Wilting, Joop de Langen

Dinsdag 21 november 2017

7:30 - 9:30u in Kernhem 1-4

Categorieën: Ontbijtmeeting, Longcarcinoom

Parallel sessie: Ontbijtmeetings


Door nieuwe onderzoeksmethoden is het inzicht in het ontstaan van niet kleincellig longkanker (NSCLC) de afgelopen jaren vergroot. Er zijn drie vormen van niet-kleincellige longkanker: plaveiselcelcarcinoom, adenocarcinoom en grootcellig ongedifferentieerd carcinoom. De verschillende vormen van longkanker worden vaak op verschillende manieren behandeld. Het is daarom van belang om te weten om welke soort longkanker het gaat. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke mutatie in de tumor aanwezig is. Zo kan een optimale behandelstrategie worden bepaald.

Er zijn verschillende oorzaken van longkanker. De belangrijkste oorzaak is blootstelling aan schadelijke stoffen van buitenaf, zoals sigarettenrook. Ook kunnen processen in het lichaam zelf ervoor zorgen dat cellen blijven groeien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij EGFR gemuteerd niet kleincellig longkanker(NSCLC). Bij deze vorm van longkanker wordt ongeremde celdeling veroorzaakt door een afwijking in de receptor, die aan cellen het signaal doorgeeft om te groeien (Epidermale Groei Factor Receptor), ook wel EGF-receptor genoemd. Voor dit type longkanker is een gerichte behandeling met EGFR TKI's beschikbaar. Om een patiënt in aanmerking te laten komen voor die gerichte behandeling is het noodzakelijk om middels de juiste diagnostiek de mutatie aan te tonen.

In deze ontbijtmeeting worden de meest actuele inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling gedeeld door een panel van experts. Welke methoden zijn er om mutaties op te sporen? Wat is het verschil tussen opsporing vanuit tumorweefsel en vanuit bloed, en wat zijn de voor en nadelen? Tevens wordt stilgestaan bij en gediscussieerd over de belangrijke rol die de verpleegkundig specialist en de oncologieverpleegkundige spelen.

Programma

07.30 uur Ontvangst met ontbijt

08.00 uur Opening door de voorzitter. Jan Ouwerkerk, researchcoördinator oncologie, LUMC, Leiden

08.05 uur Longkankerafwijkingen detecteren in het bloed. Dr. Roel Wilting, diagnostic manager, AstraZeneca, Zoetermeer

08.45 uur Doelgerichte therapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker en een EGFR-mutatie. Dr. Joop de Langen, longoncoloog, NKI-AvL, Amsterdam

09.25 uur Afsluiting door de voorzitter

09.30 uur Einde

Deze ontbijtmeeting wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca BV.

Deelname is inclusief ontbijt.