Sessie 2. BRCA-(spoed)diagnostiek, consequenties voor chirurgische en systemische behandeling


Margreet Ausems, Agnes Jager

Dinsdag 21 november 2017

11:30 - 12:30u in Schouwburg

Categorieën: Mammacare

Parallel sessie: Sessieronde 1


Wanneer een BRCA1/2-mutatie wordt aangetoond, heeft dit consequenties voor de patiënt en voor haar familieleden. Het is belangrijk dat bij iedere vrouw die voldoet aan de verwijscriteria, verwijzing naar de klinische genetica wordt besproken. Uit onderzoek blijkt echter dat toegang tot oncogenetische zorg niet voor iedereen gelijk is: lageropgeleiden en patiënten met een migratieachtergrond worden minder vaak verwezen. In november 2016 is in het UMC Utrecht het Erfo4all-project van start gegaan: Borstkankererfelijkheidsonderzoek – gelijke kansen voor iedereen, met als doel dat erfelijkheidsonderzoek wordt aangeboden aan alle borstkankerpatiënten die hiervoor in aanmerking komen, en dat patiënten met een lagere opleiding, lage gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond effectiever worden verwezen. De voortgang van dit project zal worden gepresenteerd. Als er een indicatie is voor verwijzing voor erfelijkheidsonderzoek wordt het DNA-onderzoek met spoed ingezet wanneer de uitslag consequenties heeft voor de actuele behandeling. Welke afwegingen spelen hierbij een rol spelen?

Deze sessie wordt vormgegeven door de Tumorwerkgroep Mammaoncologie.