Sessie 4. NET: diagnose, behandeling en follow-up


Marcel Stokkel

Dinsdag 21 november 2017

11:30 - 12:30u in Calluna

Parallel sessie: Sessieronde 1


Neuro-endocriene tumoren (NET) hebben zeer specifieke kenmerken, zoals somatostatinereceptoren, transporters of andere opnamemechanismen, die gebruikt kunnen worden om een tumor en/of uitzaaiingen zichtbaar te maken. De laatste jaren zijn veel PET-tracers ontwikkeld, waarmee kleinere afwijkingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. De verschillende technieken en tracers worden tijdens deze sessie uitgelegd. Somatostatine-analoga gelabeld met Gallium-68 binden specifiek aan somatostatinereceptoren die volop tot expressie worden gebracht op NET en deze tracers blijken een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit te hebben. Door Gallium-68 te vervangen door Lutetium-177 of Yttrium-90, beide radionucliden die elektronen uitzenden, ontstaat een specifieke tracer, waarmee NET bestraald kunnen worden. Deze inwendige bestraling, ook wel Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT), blijkt in een recent gepubliceerde studie tot een significante progressievrije overleving (PFS) te leiden van bijna 4 jaar ten opzichte van 8-9 maanden bij de reguliere behandeling. Het principe en de eerste resultaten van deze behandeling worden toegelicht.

Meer info