Sessie 10. Waardig sterven


John Bos

Dinsdag 21 november 2017

13:35 - 14:35u in Theatre Azure

Categorieën: Palliatieve zorg

Parallel sessie: Sessieronde 2


Wat is het onderscheid tussen euthanasie en palliatieve sedatie en wat zijn de wettelijke (on)mogelijkheden van euthanasie? Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicatie. Euthanasie is altijd uit vrije wil; de patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit, waarbij de zorgvuldigheidscriteria in acht genomen moeten worden. Bij een euthanasievraag spelen anderen dan de arts, met name verpleegkundigen, vaak een belangrijke rol. Palliatieve sedatie is geen vorm van euthanasie, er is specifieke kennis voor noodzakelijk en er is een duidelijk omschreven indicatie. De levenseindekliniek is bedoeld voor mensen die aan de eisen van de wet voldoen, maar aan wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. Bij de levenseindekliniek gaat er altijd een verpleegkundige met de arts mee naar gesprekken met de patiënt, hij of zij is tevens aanwezig bij de uitvoering. Het belang daarvan wordt ook besproken.

 

Meer info