Sessie 13 [ADV]. Vroegtijdige zorgplanning en praktijkervaringen ACTION-studie


Ginette Hesselmann, Marieke Zwakman

Dinsdag 21 november 2017

14:55 - 15:55u in Erica

Categorieën: Advanced sessie

Parallel sessie: Sessieronde 3


Vrijwel iedereen die ernstig ziek wordt, krijgt te maken met keuzes over zorg en medische behandelingen. Het is belangrijk dat beide goed aansluiten op de wensen van de patiënt. Een open en respectvolle communicatie is hierbij essentieel. Het blijkt echter dat patiënten en zorgverleners het bespreken van wensen en voorkeuren over toekomstige zorg als moeilijk ervaren. Vroegtijdige zorgplanning kan helpen dit gesprek op gang te brengen en zo de patiënt beter voorbereiden op toekomstige keuzes. Tevens kan vroegtijdige zorgplanning de patiënt een zekere mate van controle geven. Met de ACTION-studie onderzoeken we een vroegtijdig zorgplanningsprogramma gebaseerd op Respecting Choices®. In deze studie wordt onderzocht of door deelname aan dit programma de kwaliteit van leven verbetert en de symptoomlast vermindert bij patiënten met long- of darmkanker. Daarnaast onderzoeken we hoe patiënten vroegtijdige zorgplanningsgesprekken ervaren. Vroegtijdige zorgplanning, recente onderzoeksbevindingen en praktische situaties worden tijdens deze sessie besproken