Ontbijtmeeting 4. Obstipatie bij opioïden: what's new?


Josien Schoo, Tim Vanuytsel, Sylvia Verhage

Woensdag 22 november 2017

7:30 - 9:30u in Kernhem 1-4

Categorieën: Ontbijtmeeting

Parallel sessie: Ontbijtmeetings


Een interactieve praktijkgerichte ochtendmeeting. De uitdaging van obstipatie als gevolg van opioïdengebruik wordt besproken, waarbij nader wordt ingegaan op de gevolgen voor de patiënten in de palliatieve fase. Daarnaast komen de specifieke effecten van opioïden op het gastro-intestinale stelsel aan de orde, alsmede de onderliggende mechanismen waardoor opioïden obstipatie kunnen veroorzaken. Tot slot wordt ingegaan op de verschillende verpleegkundige interventies, behandelstrategieën en hun effectiviteit bij patiënten in de palliatieve fase. Er is ruimte tot het stellen van vragen en de aanwezigen wordt aangespoord om actief deel te nemen aan de discussie en de quiz.

Programma

07.30 uur Ontvangst met ontbijt

08.00 uur Welkom. 
Prof. dr. Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog, UZ Leuven

08.05 uur Fysiologie obstipatie en obstipatie bij opioïdengebruik
Prof. dr. Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog, UZ Leuven

08.30 uur Hoe staat het met onze kennis vandaag?
Sylvia Verhage, MANP, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Josien Schoo, MANP, verpleegkundig specialist, Rijnstate, Arnhem

08.45 uur Obstipatie in de palliatieve fase
Sylvia Verhage, MANP, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Josien Schoo, MANP, verpleegkundig specialist, Rijnstate, Arnhem

09.00 uur Behandeling op dit moment en nieuwe middelen
Prof. dr. Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog, UZ Leuven

09.10 uur De rol van de verpleegkundigen bij obstipatie (interventies)
Sylvia Verhage, MANP, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Josien Schoo, MANP, verpleegkundig specialist, Rijnstate, Arnhem

09.30 uur Afsluiting

Download hier de folder.

Deze ontbijtmeeting wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door Kyowa Kirin. Deelname is inclusief ontbijt.