Plenaire openingssessie 2. Kunst & Kunde


Manon Boddaert, Ingrid de Graaf, Lonneke van der Poll-Franse, Cora Vegter

Woensdag 22 november 2017

10:00 - 11:00u in Schouwburg

Categorieën: Plenaire sessie


Welkom en opening
Ingrid de Graaf, voorzitter Commissie Oncologiedagen

Nieuws vanuit V&VN Oncologie
Cora Vegter, voorzitter V&VN Oncologie

Lancering Kwaliteitskader Palliatieve zorg 2017
Drs. Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde, IKNL, Utrecht
Uit een enquête in 2015 onder alle ziekenhuizen naar de stand van zaken ten aanzien van palliatieve zorg bleek weliswaar dat, conform de SONCOS-normering van 2014, 77% van de ziekenhuizen over een team palliatieve zorg beschikte, maar werd ook duidelijk dat kwaliteitscriteria voor het leveren van palliatieve zorg nauwelijks gehanteerd werden. Dit heeft mede geleid tot het opstellen van een kwaliteitskader met als doel richtinggevend te zijn bij het realiseren van goede palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk. Om goede coördinatie en continuïteit van zorg voor de patiënten te borgen dienen generalisten en specialisten in de palliatieve zorg in alle lijnen van de zorg samen te werken. Een team palliatieve zorg kan toegevoegde deskundigheid bieden bij complexe problematiek en de bestaande zorg hierin ondersteunen. De volgende stap is de implementatie waarbij het faciliteren van continuïteit over alle lijnen van zorg een uitdaging vormt.

PROFIEL, hoe een digitaal patiëntvolgsysteem bijdraagt aan verbetering van zorg
Prof. dr. Lonneke van der Poll, epidemioloog, IKNL, Utrecht
Profiel is de vertaling van PROFILES; Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship. Online én door middel van papieren vragenlijsten wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van kankeroverlevenden in Nederland. Hiervoor werken onderzoekers van IKNL en de Universiteit van Tilburg samen met medisch specialisten in ziekenhuizen met als doel meer te weten te komen over de gevolgen van kanker voor het leven van (ex)kankerpatiënten. De gegevens van de vragenlijsten worden gekoppeld aan de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een betere (na)zorg voor patiënten. Via het patiëntenvolgsysteem www.profielstudie.nl is er sinds 2004 bij meer dan 20.000 (ex)patiënten onderzoek gegaan. De studies richten zich op de late gevolgen van kanker, zorggebruik en maatschappelijke implicaties van de ziekte kanker. (Ex)kankerpatiënten worden uitgenodigd om deel te nemen via hun behandelend arts en/of verpleegkundige. De resultaten worden besproken met medisch specialisten en patiëntenverenigingen.