Sessie 25 [ADV]. Agressieve B-cellymfomen


Martine Chamuleau

Woensdag 22 november 2017

11:30 - 12:30u in Erica

Categorieƫn: Advanced sessie, Hematologie

Parallel sessie: Sessieronde 1


Deze sessie gaat in op de diagnostiek en behandeling van agressieve B-cellymfomen, zoals het Burkittlymfoom en het diffuus grootcellig B-cellymfoom. Wat betreft het diffuus grootcellig B-cellymfoom is de laatste jaren veel kennis over biologische varianten beschikbaar gekomen. In de nieuwe WHO-classificatie wordt nu een aparte subgroep van diffuus grootcellig B-cellymfoom met cytogenetische afwijkingen onderscheiden (double hit lymfomen). Het is duidelijk geworden dat deze subgroep onvoldoende goed reageert op standaard eerstelijnsbehandeling met R-CHOP. Verschillende opties met intensievere behandelschema's, zoals DA-EPOCH-R en R-CODOX-M/R-IVAC inclusief risico's en opnameduur versus dagbehandeling, worden besproken.

Deze sessie wordt vormgegeven door de Tumorwerkgroep Hematologie.

Meer info