Sessie 31 [ADV]. Zorgpad cardio-oncologie


Arco Teske

Woensdag 22 november 2017

13:35 - 14:35u in Erica

Categorieën: Advanced sessie

Parallel sessie: Sessieronde 2


Chemotherapie heeft de laatste jaren een belangrijke rol ingenomen in de behandeling van maligniteiten. De overleving is hiermee dramatisch gestegen. Een frequente bijwerking van specifieke soorten chemotherapie die wordt gegeven is cardiotoxiciteit. Door directe en indirecte schade aan de hartspiercellen door chemotherapie kan de hartspierfunctie verminderen en hartfalen optreden. Zodra dit gebeurt is de prognose zeer slecht, waarbij tot zestig procent van de patiënten komt te overlijden binnen twee jaar. De kans hierop is ongeveer tien procent. Het tijdig starten van de juiste medicatie kan zorgen voor een herstel van de hartfunctie. In het UMC Utrecht is een uniek zorgpad cardio-oncologie ontwikkeld, waarbij actief gescreend wordt op cardiotoxiciteit. Door het toepassen van geavanceerde echotechnieken en een vroege start van hartfalenmedicatie wordt gezorgd voor een betere uitkomst en langetermijnprognose voor deze patiënten. De achtergrond rondom cardiotoxiciteit en het zorgpad worden besproken.

Meer info