Sessie 38. Comprehensive Cancer Networksvorming: de urgentie en de praktijk


Brigitte Gijsen, Sjouke Rijpma, Petra Duijveman

Woensdag 22 november 2017

14:55 - 15:55u in Kernhem 1-4

Categorieën: Ketenzorg

Parallel sessie: Sessieronde 3


Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen vraagt om samenwerking tussen zorgaanbieders in regionale oncologische netwerken. Dit is de inzet van de Taskforce Oncologie, waarbij alle betrokken landelijke partijen hier richting aan geven met het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 (koersboek-oncologische-netwerkvorming.nl). Zo vormen zich nu in Nederland Comprehensive Cancer Networks (CCN's) met gezamenlijke afspraken over de inhoud en organisatie van de zorg, evaluaties en continue kwaliteitsverbeteringen. Als verpleegkundige ga je in de komende tijd deze CCN-vorming zeker merken. Daarom worden in deze sessie voorbeelden besproken over wat CCN's zijn en wat CCN's betekenen in de praktijk voor de patiënt en voor jou als verpleegkundige. Met welke aspecten en ontwikkelingen krijg je te maken, hoe kun je daarop inspelen en wat kan je hierbij betekenen?

Deze sessie wordt vormgegeven door het IKNL.