Sessie 42. Onderzoek in de praktijk


Pieternel Quik–Mans, Constance Klaasse, Maaike de Leeuw, Jette Duijn

Woensdag 22 november 2017

14:55 - 15:55u in Strauss 1-3

Categorieën: Posterpresentatie

Parallel sessie: Sessieronde 3


Openabstractpresentaties. Posterbesprekingen.

Uit het oog, maar niet uit het hart
Pieternel Quik–Mans, oncologieverpleegkundige, UMC Utrecht

Klinisch verpleegkundige en wetenschapper; een unieke rolcombinatie
Constance Klaasse, senior verpleegkundige en verplegingswetenschapper i.o., UMC Utrecht

Assessment van de sociale en spirituele dimensie door het multidisciplinaire team bij patiënten opgenomen in hospices in Nederland
Maaike de Leeuw, MSc, verplegingswetenschapper, UMC Utrecht

Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase, vanuit het perspectief van hun naasten: een kwalitatieve studie
Jette Duijn, MSc, verpleegkundige en verplegingswetenschapper, UMC Utrecht