Sessie 22. Juridische consequenties van digitale zorg


Sebastiaan Garvelink

Dinsdag 21 november 2017

16:25 - 17:25u in Strauss 1-3

Categorieën: Gastro-enterologie

Parallel sessie: Sessieronde 4


Het gebruik van e-mail, smartphones, whatsapp en sociale media is niet meer weg te denken uit het moderne leven. Behalve veel gemak brengt dat ook risico's met zich mee. Veel mensen hebben er weinig moeite mee in de privésfeer allerlei informatie te delen, maar medische professionals kunnen al snel in de problemen komen als zij dit ook doen. Tegelijkertijd wordt wel van hen verwacht dat zij innovaties omarmen en het patiënten makkelijk maken om langs digitale weg met hen te communiceren. Wet- en regelgeving lopen vaak wat achter op deze ontwikkelingen en ook de rechter is afhankelijk van de zaken die hem worden voorgelegd. Instellingen en koepels proberen met handreikingen het gat te dichten en duidelijkheid te geven aan hun mensen. Wat mag wel en wat mag niet? Wat zijn de valkuilen en hoe die te vermijden? Op deze vragen proberen wij tijdens deze workshop een eerste antwoord te vinden.