Sessie 48. Advieswijzer voeding: een praktisch handvat voor zorgprofessionals


Merel van Veen, Ramon Bax

Woensdag 22 november 2017

16:25 - 17:25u in Theatre Azure

Parallel sessie: Sessieronde 4


Het onderzoek 'A need for improvement of knowledge in oncology nurses providing advice on nutrition and physical activity to cancer survivors; vragenlijsten en interviews' (uitgevoerd binnen het project Task Force on Nutrition and Cancer van IKNL, WUR en LWDO) onder oncologieverpleegkundigen laat zien dat oncologieverpleegkundigen het informeren en adviseren van patiënten met kanker over voeding en beweging bij kanker een belangrijke taak binnen hun werkzaamheden vinden. Ze geven echter tevens aan niet altijd voldoende kennis paraat te hebben om deze informatie te kunnen geven. Daarom is in samenwerking met oncologieverpleegkundigen, door middel van focusgroepen, een checklist en advieswijzer ontwikkeld, gekoppeld aan de website www.voedingenkankerinfo.nl. Deze checklist en advieswijzer zijn getest in drie regionale ziekenhuizen. Tijdens de sessie wordt de advieswijzer gedemonstreerd en kan hij worden uitgeprobeerd. Ook worden de eerste ervaringen uit de praktijk met deze checklist en advieswijzer gepresenteerd.