Sessie 49. Nieuwe ontwikkelingen binnen de gynaecologische oncologie


Samantha de Bruin, Ankie Krol

Woensdag 22 november 2017

16:25 - 17:25u in Calluna

Categorieën: Gynaecologie

Parallel sessie: Sessieronde 4


De nieuwe Tumorwerkgroep Gynaecologie, die in januari 2017 van start is gegaan, is een landelijk netwerk voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het gehele gynaecologisch zorgpad. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op nieuwe ontwikkelingen binnen de gynaecologie.

Als eerste komt de psychoseksuele beleving en behoefte na chirurgische behandeling van patiënten met vulvadysplasie aan de orde.
Uit de praktijk blijkt dat veel patiënten na vulvachirurgie vanwege (pre) maligniteit, negatieve gevolgen zowel psychosociaal als op de seksualiteit ontwikkelen. Het lijkt dat deze gevolgen momenteel weinig worden erkend. Patiënten geven zelfs aan dat de vulva in hun beleving geen onderdeel meer uitmaakt van het lichaam. Samantha de Bruin is dit verder gaan onderzoeken met als doel de kwaliteit van leven voor deze patiëntencategorie te verbeteren. Deze resultaten worden tijdens deze lezing gepresenteerd. Tevens wordt aandacht besteed aan hoe je als verpleegkundige seksualiteit bespreekbaar kan maken. Er zal een aantal tips en trucs worden meegegeven.

Vervolgens bespreken we de vernieuwde screening van het bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom; wat betekent dit voor de patiënt en de zorgverlener? Een mooi voorbeeld hoe uitkomsten van onderzoek geïntegreerd kunnen worden door verpleegkundig specialisten in de dagelijkse praktijk is de wijziging van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker op de polikliniek gynaecologie in het Meander Medisch Centrum. De verpleegkundig specialisten hebben samen met de gynaecologen verschillende interne- en externe acties uitgezet om op deze wijze de kwaliteit van zorg te optimaliseren. In deze sessie een update van het nieuwe bevolkingsonderzoek en een uitwerking van de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk met bijbehorende hobbels en bobbels.

Deze sessie wordt vormgegeven door de Tumorwerkgroep Gynaecologie.