V&VN Oncologie


V&VN Oncologie is met ruim 2500 leden de grootste afdeling binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Samen staan we sterk. Bundeling van krachten heeft een positieve invloed op de oncologische zorg en zorgt ook voor een krachtige stem binnen het zorgveld. Als vereniging zijn we een belangrijke gesprekspartner in nationale ontwikkelingen en participant in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen.

De verregaande specialisatie binnen ons werkveld is terug te vinden binnen de organisatiestructuur van V&VN Oncologie. In het centrale deel van de vereniging vind je het bestuur, de algemene ledenvergadering en de commissies die door het bestuur zijn ingesteld.  Het decentrale deel van de vereniging wordt vorm gegeven door de SIG's (Special Interest Groups) en netwerken. Deze zijn zelfstandig en georganiseerd rondom een specifiek deel van de oncologie.

De vereniging heeft verschillende communicatiemiddelen ter beschikking zoals het tijdschrift oncologica, de website en de elektronische nieuwsbrief. Jaarlijks worden de Oncologiedagen georganiseerd. Ook worden er masterclasses over allerlei oncologische onderwerpen gegeven op diverse plaatsen in het land.

website Oncologieverpleging