Sponsor Oncologiedagen.nl


Een Lastmeter is een kwaliteitsindicator, maar in de praktijk vaak lastig te monitoren. Daarom heeft het Oncologiecentrum Bravis Ziekenhuis een Digitale Lastmeter (DigiLM©) ontikkeld.


Introductie

Ongeveer 25-30% van de oncologische patiënten ervaart een klinisch significante verhoogde vorm van distress. Het merendeel hiervan is in staat om deze verhoogde staat van distress te verwerken. Slechts 10% maakt gebruik van gespecialiseerde psychosociale hulp.

Medici en verpleegkundigen herkennen deze distress vaak niet. Bovendien durven patiënten vaak niet over hun klachten te praten. Monitoren is derhalve vaak lastig. 

Psychosociale screening

Psychosociale screening is het proces om op systematische wijze inzicht te krijgen in het functioneren van een oncologische patiënt. Er zijn veel screeningsinstrumenten beschikbaar. De National Comprehensive Cancer Network (NCCN) heeft een screeningsinstrument ontwikkeld (de distress thermometer), dat door Tuinman et al. 2008 is gevalideerd voor de Nederlandse oncologische patiëntenpopulatie, hetgeen geresulteerd heeft in de Lastmeter.

Lastmeter

De Lastmeter is inmiddels een veel gebruikt screeningsinstrument om de psychosociale belasting van oncologische patiënten te monitoren (psychosociale screening) en, zo nodig, te verwijzen naar één van de gespecialiseerde psychosociale disciplines. (1)

De Lastmeter wordt doorgaans ingevuld met de casemanager (bijv. de oncologieverpleegkundige) op de polikliniek. In het vervolgtraject (follow-up) wordt de oncologische patiënt aangemoedigd om de Lastmeter met enige frequentie thuis in te vullen, uit te printen en vervolgens de data hetzij op te sturen naar de casemanager, hetzij de print-out mee te nemen naar het poliklinische consult.

Digitale Lastmeter (DigiLM©)

DigiLM© heeft een aantal voordelen ten opzichte van voornoemde lastmeter.

  • Verhogen van de respons. Durante de gehele oncologische follow-up wordt uw patiënt automatisch uitgenodigd om DigiLM© in te vullen (het eerste jaar 4 maal, en de daaropvolgende 4 jaren 2 maal per jaar).
  • Alertfunctie. Indien uw patiënt een kritische score (cut-off ≥5) aangeeft, ontvangt de casemanager automatisch een bericht dat er een patiënt in distress is. Hierop kan de patiënt snel en pro-actief gecontacteerd worden.

  • Borging van de data. Alle data worden versleuteld opgeslagen en zijn te allen tijde inzichtelijk voor de casemanager. Mocht een patiënt verhuizen en de follow-up in een ander ziekenhuis willen continueren, dan kunnen de gegevens verhuisd worden.

  • Ziekenhuisbreed. DigiLM© kan door 1 of meerdere vakgroepen ingezet worden (zie bijgaande brochure).

Het goed bijhouden van een kwaliteitsindicator is tijdrovend. DigiLM© genereert de juiste data en ontzorgt u, zodat u meer tijd heeft voor uw patiënt. 

DigiLM© voor uw ziekenhuis

U kunt vrijblijvend een testaccount aanmaken op www.digitalelastmeter.nl. U kunt vervolgens dummie-patiënten aanmaken en daarmee de follow-up simuleren. Het testaccount bevat alle functionaliteiten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze brochure.

Contact

Dr. T.A. Drixler
Chirurg-oncoloog
Bravis Ziekenhuis
t.drixler@bravis.nl

M. Raatgever 
Programmamanager Oncologiecentrum 
Bravis Ziekenhuis
m.raatgever@bravis.nl

 

Referentie
(1) M.A. Tuinman, S.M. Gazendam-Donofrio, J.E. Hoekstra-Weebers, Screening and referral for psychosocial distress in oncologic practice: use of the Distress Thermometer. Cancer. 2008 Aug 15;113(4):870-8 (PubMed).

www.digitalelastmeter.nl