Welkom op het V&VN Plein!


V&VN oncologie is met ruim 2500 leden de grootste afdeling binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Belangrijke thema's die V&VN behartigt en waar zij over publiceert zijn onder andere Medicatievoorschrijfbevoegdheid, Zorgstandaard kanker, Onderzoek, Beschrijving expertisegebied en Casemanagement. In het filmpje kun je zien wat de V&VN je te bieden heeft.

Het V&VN plein is dé plek om de mensen van de beroepsvereniging te ontmoeten en te spreken, informatie uit te wisselen en op het spoor van inspirerende collega's in het veld gezet te worden. En je kunt er ook lid worden!

Binnen de V&VN Oncologie zijn tumor- en themawerkgroepen actief (voorheen SIG's). Dit zijn landelijk netwerken voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten binnen de oncologie en valt als decentraal orgaan onder de V&VN Oncologie.

Het gaat om de volgende werkgroepen: 

Gastro Enterologie

Gynaecologie

Hematologie

Doelgerichte- en immunotherapie

Mamma oncologie

PsychoSociale Zorg

Pulmonale oncologie

Netwerken bij de stands

Het doel van tumor- en themawerkgroepen is onder andere:

• Netwerken (formeel en informeel)
• Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen
• Kennisoverdracht en organiseren van scholingen
• Bundelen van krachten
• Mogelijkheden voor persoonlijk ontwikkeling en beroepsmatige groei
• Jouw input, je eigen instelling een podium kunnen geven
• .....

Leden van het bestuur verwelkomen je op het plein

Wil je meer informatie? Op het congres kan je vertegenwoordigers van de verschillende tumor- en themagroepen aanspreken bij hun stands op het V&VN plein. Of kijk op www.oncologieverpleging.nl.

 

Meer informatie over V&VN Oncologie

Neem contact op met het secretariaat.

Postadres:
Postbus 8212
3503 RE Utrecht
Nederland

Tel.: 0031-30-2919050
Web: www.oncologieverpleging.nl
Mail: oncologiedagen@venvn.nl

Bezoekadres:
Churchillaan 11
3527 GV Utrecht
Nederland